Beskattning av spelvinster

Det finns många spelsajter på internet som erbjuder spel om pengar. Dessa spel så som poker, casino och vadslagning inom sportresultat är attraktiva och lättillgängliga. Vad många inte vet men bör veta är att man ibland ska betala skatt för de vinster man drar in på sajterna. Det kan bli en dyr historia om man inte tar reda på hur det fungerar skattemässigt på de sajter man spelar gällande de pengar man vinner.

Skatteregler beroende på geografiskt läge

Det finns olika regler vad gäller att betala skatt på spelvinster från casino. Huvudsakliga regeln är att vinster över 100 kronor ska tas upp i deklarationen på posten ”vinst av kapital”. Denna regel gäller spel både på och utanför internet. När man deklarerar vinst av kapital dras 30 % skatt av det aktuella beloppet. Casinospel ingår i lotterilagen som säger att vinster som anordnas i Sverige inte behöver beskattas men har lotteriet däremot anordnats utomlands ska vinsten beskattas.

Vinst i svenskt lotteri är alltså skattefritt. Tidigare beskattades en vinst från utländskt lotteri som inkomst av kapital men detta ändrade EG-domstolen. Det är emot konkurrensrätten att gynna nationell verksamhet på bekostnad av företag i andra EU länder. Detta gjorde att inkomstskattelagen ändrades 2009 och anpassades efter EG-rätten. Lagen anger numera att lotteri är skattefritt om det har ordnats i en stat inom EES, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Eftersom spelvinster som sker inom EU/EES-området inte behöver beskattas så gör skatteverket en bedömning om vart de finner att spelsajterna är hemmahörande. De ser vart spellicensen kommer ifrån och vart bolaget står skrivet. Exempel på skattefria länder är Sverige, Storbritannien, Malta, Åland, Gibraltar, Cypern, Estland och Lettland.

Poker

Poker är ett av de spel som ingår i lotterilagen trots att spelarens skicklighet även spelar in. Detta för att det ändå finns en stor grad slumpmoment i spelet. Tidigare har det varit så att man skattar för varje enskild vinst, varje enskild hand som drar in över 100 kronor. Eftersom man ofta spelar många mindre spelomgångar i poker har skatteverket nyligen bestämt att vinst ska räknas ut genom att se årets nettoökning på personens spelkonto. Skatteverket räknar då bort egna insättningar, uttag och andra överföringar.

Övriga spel

De nya skattereglerna gällande poker borde rimligen överföras till övriga casinospel eftersom de alla går under lotterilagen. Det är just nu oklart om man skattar för årets vinst eller om man ska som förut beskatta varje enskild vinst för sig själv gällande casinospel och sportsbetting. Gäller skatteverkets gamla system får man inte dra av förluster och man får inte dra av insatsen i en vinnande hand.

Vare sig skatteverket håller sig till gamla bestämmelser eller om de inför nya casinoregler liknande deras nyligen införda pokerbestämmelser så får man inte kvitta förluster hos olika bolag. Går du 500 kronor back på casino A slipper du inte beskattning på de 1000 kronor du vann på casino B.

Den svenska lotterilagen

På Skatteverkets hemsida kan man läsa att vid verksamhetslotteri har deltagarantalet och insatsen inte någon betydelse. Det räknas som lotteri om man kan vinna mer än vad de övriga deltagarna kan få. Man ska ta hänsyn till den allmänna karaktären av verksamheten och inte endast se hur slumpen påverkar slutresultatet när man bedömer om en verksamhet utför lotteri. Till lotteri räknas bland annat lottning, vadhållning, tärningsspel, kortspel och liknande. Svenska bolag utomlands.

Nätspel på casino är olagligt i Sverige men det finns många bolag som startar bolag och söker spellicens utomlands på exempelvis Malta, Cypern och Gibraltar för att komma åt lagligt spel och även skattefria vinster.

Vart är spelsajten hemmahörande?

Vill man ta reda på vart en spelsajt är hemmahörande är det lättaste sättet att söka efter licensfakta på deras hemsida. Ofta skriver de ut licensen för att påvisa att företaget är seriöst och därifrån kan man se ifall verksamhetens spelvinster ska beskattas eller inte.